×
Umów wizytę

Wypełnij formularz i umów się na wizytę. Skontaktujemy się z Tobą z propozycją terminu dopasowanym do Twoich potrzeb.

Zachęcamy do umówienia wizyty telefonicznie 22 610 77 77.

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Regulamin Cyklu Konferencji „INFUzja Lokalnie”

 

 1. Konferencja odbywa się w terminach oraz miejscach zgodnych z kalendarzem spotkań zamieszczonym na stronie konferencji www.infu.pl.
 2. Organizatorem Konferencji jest Evereth Publishing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 414/11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000350152), zwana dalej Biurem Organizatora.
 3. Uczestnikami Konferencji są przedstawiciele zawodów medycznych posiadający czynne prawo wykonywania zawodu (PWZ) oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką omawianą na Konferencji, a także wystawcy.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie zgłoszenia udziału, zgodnie z informacją na stronie internetowej Konferencji, znajdującej się pod adresem www.infu.pl.
 5. Część wykładowa Konferencji dla uczestników jest bezpłatna.
 6. Organizator zapewnia: uczestnictwo we wszystkich sesjach konferencji; wystawę firm; materiały konferencyjne; przerwę kawową w miejscu konferencji.
 7. Opłata konferencyjna nie obejmuje noclegu oraz ewentualnych opłat za parking.
 8. Koszty przejazdu oraz usług innych niż zaoferowane w ramach opłaty konferencyjnej Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 9. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji upływa dwa dni przed planowaną konferencją. Organizator może skrócić termin zgłaszania uczestnictwa w przypadku wyczerpania liczby dostępnych pakietów uczestnictwa w Konferencji.
 10. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji prosimy o kontakt do Organizatora w formie wiadomości elektronicznej na adres kontakt@evereth.pl
 11. W ramach Konferencji odbędą się sesje plenarne oraz warsztaty szkoleniowe.
 12. Uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych jest płatne zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie konferencji infu.pl. W przypadku chęci uczestnictwa w warsztatach należy wybrać odpowiednią opcję w formularzu rejestracyjnym, dostępnym pod adresem www.infu.pl.
 13. Gwarancją uczestnictwa w warsztatach jest dokonanie natychmiastowej płatności internetowej. W przypadku niedokonania płatności w czasie rejestracji zgłoszenie nie zostanie uwzględnione.
 14. Po wyczerpaniu liczby miejsc na warsztatach możliwość rejestracji zostanie wyłączona.
 15. Po dokonaniu opłaty za udział w warsztatach Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów uczestnictwa. Istnieje możliwość zmiany personalnej Uczestnika warsztatów – dane osobowe nowego Uczestnika należy zgłosić mailowo na adres: kontakt@evereth.pl.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Prelegentów z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 17. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w Konferencji.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 19. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie hotelu, w którym będzie się odbywała Konferencja.
 20. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie w czasie Konferencji bez zgody Organizatora.
 21. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konferencji oraz Biuro Organizatora w zakresie niezbędnym do realizacji Konferencji w czasie jej trwania, a także po jej zakończeniu. Podawanie danych osobowych dla ww. potrzeb ma charakter dobrowolny. Każdemu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
 22. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na rejestrowanie wizerunku w trakcie trwania Konferencji przez podmioty wyznaczone przez Organizatora oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć i/lub nagrań wideo na stronach internetowych i profilach społecznościowych należących do Organizatora w celach informacji oraz promocji, podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231).
 23. Zgłoszenie udziału w Konferencji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
Dołącz do nas

Dołącz do nas i bądź częścią przemiany w pielęgniarstwie.

Zarejestruj się już teraz!

To top